Den väg Du ser på bilden har hastighetsgränsen 90 km/h. Vad gäller för dig när Du skall passera bussen?

  • Du behöver inte göra något speciellt, eftersom bussföraren har hela ansvaret när han skall starta från en hållplats på en 90 km/h väg.
  • Du är skyldig att sakta in och lämna företräde åt bussen.
  • Du måste räkna med att bussen kan köra ut på vägen framför dig.
Svara!