Den röda bilen är parkerad. Vilket av alternativen visar en riktig placering vid högersväng i vägkorsningen?

  • A.
  • B.
Svara!