Är det tillåtet att stanna som på bilden?

  • Ja, om det inte innebär fara.
  • Ja, men endast om bommarna är nedfälda.
  • Nej, aldrig.
Svara!
Det är parkeringsförbud 30 meter före och 30 meter efter järnvägskorsningar. Det innebär bl.a. att stannande för av- och påstigning är tillåtet inom det området.