Är det tillåtet att köra bilen om behållaren är tom?

  • Ja, men endast kortaste väg till verkstad.
  • Ja.
  • Nej.
Svara!
Bilden visar behållaren för färdbromsens hydraulsystem. Det är givetvis förbjudet att köra en bil utan fungerande färdbromsar.